1195993 12335166Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su VšĮ „Valstybės institucijų kalbų centru“ šių metų rugsėjo 26 d. minėdami 2001 m. Europos Komisijos paskelbtą Europos kalbų dieną, pirmą kartą kviečia vaikus ir jaunuolius dalyvauti piešinių konkurse. Šis konkursas išsiskiria savo svarba, nes 2013 m. - tai Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metai, kuriais žadama daug prisidėti prie Lietuvos įvaizdžio formavimo tarptautinėje visuomenėje.

 

Pasak LVJC renginių ir projektų organizatorės Jolantos Markevičienės, šiuo konkursu tikimasi, kad vaikai ir jaunimas atkreips dėmesį į Europos šalių kalbų ir kultūrų įvairovę. Skirtingų kultūrų pažinimas praturtins jų gyvenimą, suteiks naujų kūrybiškų idėjų, o kuo daugiau vaikai ir jaunimas pažins kalbų, tuo daugiau turės galimybių susirasti draugų įvairiose pasaulio šalyse.

Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų ir papildomojo ugdymo įstaigų vaikai ir jaunimas. Piešiniai turi atspindėti, kaip vaikai ar jaunuoliai suvokia, vertina, kūrybiškai geba perteikti savo požiūrį į skirtingas Europos kalbas ir kultūras. Piešinius siųsti arba pristatyti galima iki rugsėjo 9 d. adresu: Piešinių konkursas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius.

Konkurso rezultatai bus paskelbti 2013 m. rugsėjo 20 d. Žiuri išrinkti geriausių darbų autoriai bus apdovanoti LR Seimo Pirmininko pasirašytais diplomais. Geriausi darbai bus eksponuojami LR Seimo Europos informacijos biure, o kiekvienos amžiaus grupės darbai, užėmę pirmą, antrą ir trečią vietas kiekvienoje amžiaus grupėje, bus apdovanoti konkurso organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais.

Daugiau informacijos – www.lvjc.lt

 

Apie Lietuvos ir vaikų ir jaunimo centrą:

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – didžiausia įstaiga Lietuvoje, besivadovaujanti neformaliojo ugdymo principais ir siūlanti daugiau nei 400 įvairiausių užsiėmimų ir veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiems. LVJC vyksta sporto, šokių, dailės, muzikavimo, kūrybiškumo ir asmeninių savybių ugdymo bei daugelis kitų užsiėmimų, centras organizuoja neįgaliųjų ugdymui pritaikytas veiklas. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras taip pat rengia neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, rengia asmenybės ugdymui, tolerantiškos ir kūrybiškos visuomenės skatinimui skirtus projektus.