Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2013 m. skyrusiems paramą mūsų organizacijai.

Tikimės Jūsų paramos ir 2014 metais !

 

Prašome Jūsų paskirti mums 2 procentus pajamų mokesčio paramai. Ši parama Jums nieko nekainuoja, nebent sugaištą laiką, tačiau mums ji reiškia labai daug. Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Prašymo forma FR0512 (2 versija). Paramą galite skirti dviem būdais:

  1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu.

 2. Užpildant FR0512 formą ranka ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą. Mokesčių inspekcijos adresus rasite čia. Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją.

Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams - iki 2016 metų, tai nurodomaE5 langelyje!


Formoje FR0512 (2 versija) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo kodą bei pavadinimą:

Paramos gavėjo kodas: 135236965,

Viešoji įstaiga „Visada SAVAS“

Nuoširdus Jums ačiū.